0

Ισπανική Γραμματική στα ελληνικά

Βιβλίο αναφοράς της ισπανικής γραμματικής για τα επίπεδα Α1-C2 με επεξηγήσεις στα ελληνικά και παραδείγματα μεταφρασμένα στα ελληνικά.

What's the idiom for? + CD audio

Βιβλίο εκμάθησης των 700 συχνότερα χρησιμοποιούμενων ιδιωματισμών (phrasal verbs) της αγγλικής γλώσσας, με κείμενα, ασκήσεις κατανόησης και μετάφρασης, CD, εξηγήσεις στα Ελληνικά και λύσεις. Επίπεδο B2 – C2.

Turkish Grammar in Greek

Βιβλίο αναφοράς της τουρκικής γραμματικής για τα επίπεδα Α1-C2 με επεξηγήσεις στα ελληνικά και παραδείγματα μεταφρασμένα στα ελληνικά.

Tamam! 2 (ασκήσεις γραμματικής)

Βιβλίο με ασκήσεις εφαρμογής της τουρκικής γραμματικής και σύντομες αναφορές στη γραμματική για τα επίπεδα Α2.

Tamam! 1 (ασκήσεις γραμματικής)

Βιβλίο με ασκήσεις εφαρμογής της τουρκικής γραμματικής και σύντομες αναφορές στη γραμματική για τα επίπεδα Α1 με επεξηγήσεις στα ελληνικά.

Sweedish Grammar in Greek

Βιβλίο αναφοράς της σουηδικής γραμματικής για τα επίπεδα Α1-C2 με επεξηγήσεις στα ελληνικά και παραδείγματα μεταφρασμένα στα ελληνικά.

Soru Örnekleri Α2 + CD audio

Βιβλίο με 8 πρωτότυπα επίσημα τεστ προσομοίωσης από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης για την απόκτηση τού πτυχίου İstanbul Üniversitesi επίπεδο Α2. Περιέχεται CD και λύσεις στο τέλος τού βιβλίου.

Soru Örnekleri Α1 + CD audio

Βιβλίο με 8 πρωτότυπα επίσημα τεστ προσομοίωσης από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης για την απόκτηση τού πτυχίου İstanbul Üniversitesi επίπεδο Α1. Περιέχεται CD και λύσεις στο τέλος τού βιβλίου.

Soru Örnekleri C1 – C2 + CD audio

Βιβλίο με 8 πρωτότυπα επίσημα τεστ προσομοίωσης από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης για την απόκτηση τού πτυχίου İstanbul Üniversitesi επίπεδο C1 – C2. Περιέχεται CD και λύσεις στο τέλος τού βιβλίου.

Soru Örnekleri B2 + CD audio

Βιβλίο με 8 πρωτότυπα επίσημα τεστ προσομοίωσης από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης για την απόκτηση τού πτυχίου İstanbul Üniversitesi επίπεδο B2. Περιέχεται CD και λύσεις στο τέλος τού βιβλίου.

Soru Örnekleri B1 + CD audio

Βιβλίο με 8 πρωτότυπα επίσημα τεστ προσομοίωσης από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης για την απόκτηση τού πτυχίου İstanbul Üniversitesi επίπεδο B1. Περιέχεται CD και λύσεις στο τέλος τού βιβλίου.

Russian Grammar in Greek

Βιβλίο αναφοράς της ρωσικής γραμματικής για τα επίπεδα Α1-C2 με επεξηγήσεις στα ελληνικά και παραδείγματα μεταφρασμένα στα ελληνικά.

Proyecto ΚΠγ Β

Βιβλίο με 6 πρωτότυπα τεστ προσομοίωσης για την προετοιμασία των υποψηφίων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β. Περιέχεται CD και λύσεις στο τέλος τού βιβλίου.

Perfetto! 3 (Livello B2+/C1) - disponibile da luglio 2021

Βιβλίο με ασκήσεις εφαρμογής της ιταλικής γραμματικής για τα επίπεδα Β2+/C1 εξ ολοκλήρου στα ιταλικά.

Perfetto! 3 (B2+/C1) - disponibile maggio 2021

Il terzo volume che completa la collana Perfetto! è in preparazione.

Perfetto! 2 (B1-B2)

Il secondo volume della collana Perfetto! è rivolto agli studenti che vogliono raggiungere e approfondire i livelli principiante (B1), elementare (B2) del QCER.

Perfetto! 1 (Livello A1- A2)

Il primo volume della collana Perfetto è rivolto agli studenti che vogliono raggiungere e approfondire i livelli principiante (A1), elementare (A2) del QCER.

Perfetto! 1 (Livello A1- A2)

Il primo volume della collana Perfetto è rivolto agli studenti che vogliono raggiungere e approfondire i livelli principiante (A1), elementare (A2) del QCER.

Perfetto! 1

Il primo volume della collana Perfetto è rivolto agli studenti che vogliono raggiungere e approfondire i livelli principiante (A1), elementare (A2) del QCER.

Perfetto! 1

Il primo volume della collana Perfetto è rivolto agli studenti che vogliono raggiungere e approfondire i livelli principiante (A1), elementare (A2) del QCER.

Perfetto! 1

Il primo volume della collana Perfetto è rivolto agli studenti che vogliono raggiungere e approfondire i livelli principiante (A1), elementare (A2) del QCER.

Percorso CILS UNO -B1 - Test di preparazione + audio scaricabile

Materiale per la preparazione al conseguimento della Certificazione CILS UNO (Livello intermedio B1) + audio scaricabile e chiavi di tutte le attività.

Percorso CILS DUE -B2 - Test di preparazione + audio scaricabile

Materiale per la preparazione al conseguimento della Certificazione CILS DUE (Livello intermedio B2) + audio scaricabile e chiavi di tutte le attività.

Percorso CILS Cittadinanza (B1) - Test di preparazione + audio scaricabile

Materiale per la preparazione al conseguimento della Certificazione CILS Cittadinanza (Livello B1) + Cd audio e chiavi di tutte le attività.

iscriviti alla newsletter

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Questo sito utilizza cookie e tecnologie simili per gestire, migliorare e personalizzare la tua esperienza di navigazione del sito.

Chiudendo questa notifica o interagendo con questo sito acconsenti al nostro utilizzo dei cookie. Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni

Accetto

Cookie Policy

 

Cookie

 

La presente cookie policy ha lo scopo specifico di fornire delucidazioni sulle modalità di utilizzo e illustrare le varie tipologie di Cookie.

 

I cookie sono dati in formato testo inviati da un web server (come ad esempio il sito web) al browser Internet dell’utente, dove in quest’ultimo vengono memorizzati automaticamente sul computer dell’utente e rinviati in modo automatico al server a ogni occorrenza o successivo accesso al sito.

 

Gli utenti che visionano il Sito web, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso (computer, dispositivi mobili, ecc.) in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente.

Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità.

 

I cookie del sito web di Faos Editions permettono di:

 

memorizzare le relative preferenze inserite in questo;
evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita o permanenza nel sito web (esempio: nome utente, password)
analizzare l’utilizzo dei servizi e contenuti forniti in modo da ottimizzare l’esperienza di navigazione e i servizi offerti.
 

Cookie tecnici

 

garantiscono la normale fruizione del sito web e l’utilizzo di apposite funzionalità.

Cookie di terze parti, di tipo analitycs:

 

raccolgono informazioni, in forma aggregata, relativamente al numero degli utenti e sul come questi navigano nel sito stesso. Questi cookie sono utilizzati per analizzare le informazioni su come è utilizzato un sito internet e permettono al gestore e proprietario  del sito web di avere una migliore conoscenza dei propri utenti e di migliorare il funzionamento del sito stesso.

Sono utilizzati cookie di Google Analytics.

 

In questo caso Google Inc. per avere informazioni statistiche di tipo aggregato, utili per valutare l'uso del sito web e le attività svolte dal visitatore, procede con la memorizzazione delle informazioni raccolte dai cookie, su server che possono essere dislocati negli Stati Uniti (o in altri paesi).

 

Google si riserva di trasferire le informazioni raccolte con il suo cookie a terzi esclusivamente dal momento che ciò sia richiesto per legge o laddove il soggetto terzo processi informazioni per suo conto.

 

Google assicura di non associare l’indirizzo IP dell’utente a nessun altro tipo di dato in possesso al fine di ottenere un profilo dell’utente articolato da maggiori e ulteriori dettagli.

 

Cookie di profilazione

 

cookie necessari a creare profili utenti al fine di poter proceder con l’invio di messaggi pubblicitari o promozionali in linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito web.

 

Faos Editions, secondo normativa in vigore, non è tenuta a richiedere consenso per i cookie tecnici e di analytics, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti.

 

Per tutte le varie tipologie di cookie il consenso può essere espresso da parte dell’Utente tramite una o più delle seguenti modalità:

 

Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utilizzati per navigare nelle pagine che costituiscono il Sito web.
Mediante modifica delle varie impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti.
 

Siti Web e servizi di terze parti

 

Il Sito web di Faos Editions potrebbe eventualmente contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria informativa sulla privacy che può essere diverse da quella adottata dal proprio sito webe, di conseguenza Faos Editions  non risponde di questi siti.

2020 ORNIMI EDITIONS. COPYRIGHT © ORNIMI EDITIONS | POWERED BY IMODE